Onderwijs

Havo/vwo

Voor havo/vwo bieden we blended lesmateriaal voor rekenen en wiskunde: SmartRekenen en SmartWiskunde. In onze online leeromgeving werkt een leerling stapsgewijs aan de lesstof, ondersteund met activerende hints en feedback per stap. Via het overzichtelijke dashboard is de voortgang te volgen en wordt bijsturen en begeleiden op maat eenvoudig en gemakkelijk. Nieuw is onze biologiemethode voor de onderbouw havo/vwo: SYMBIOSE. Actueel, fris en écht blended met volop aandacht voor leren leren en didactische vernieuwingen.

Lees meer Direct bestellen

Tweetalig voortgezet onderwijs

Wij zijn de eerste Nederlandse uitgever met authentieke Engelstalige lesmethodes voor het tto onder de naam BRICKS.
We bieden lesmateriaal voor de vakken:

 • biology
 • history
 • geography
 • global studies
 • social studies
 • visual arts.

Lees meerDirect bestellen

Vmbo

Wij ontwikkelen leermiddelen voor het volledige profiel vmbo Economie & Ondernemen onder de naam PERSPECTIEF vmbo. De blended lesmethode biedt lesmateriaal voor de vier profielmodules:

 • Administratie
 • Commercieel
 • Logistiek
 • Secretarieel.

en voor acht keuzevakken: Financieel en administratief beheer, Marketing, Distributie (volledig digitaal), Officemanagement (volledig digitaal), Mode en design, Ondernemen, Presentatie en styling en Webshop.

Lees meer Direct bestellen

Mbo

Onder de naam PERSPECTIEF mbo geven we een blended lesmethode uit voor alle niveaus van retail en logistiek. Daarnaast kunt u PERSPECTIEF mbo verrijken met mbo-keuzedelen en sectoroverstijgend lesmateriaal. Denk hierbij aan lesmateriaal voor leidinggeven, personeelsbeleid, bedrijfseconomie, ondernemerschap, duurzaamheid en rekenen.

Lees meer Direct bestellen

Praktijkonderwijs

Kiem is onze praktische handelsgerichte methode voor praktijkonderwijs/voortgezet speciaal onderwijs, maar daarnaast ook voor iedereen die zich op dit niveau verder wil ontwikkelen. De blended methode biedt het volgende lesmateriaal:

 • Beheren van het schoolmagazijn (SVA 1 niveau)
 • Baliemedewerker (SVA 1 niveau)
 • Wat doe jij in de winkel? (SVA 1 niveau)
 • Werken in de logistiek (SVA 2 niveau)
 • Aan ’t werk in de winkel (SVA 2 niveau)
 • Van start in de dienstverlening (SVA 1 niveau).

Voor het praktijkonderwijs is ook lesmateriaal beschikbaar over duurzaamheid.

Lees meer Direct bestellen

You have Successfully Subscribed!

You have Successfully Subscribed!

You have Successfully Subscribed!

You have Successfully Subscribed!

You have Successfully Subscribed!

You have Successfully Subscribed!