Taalspecialist Intertaal kiest voor EduHint

Taalspecialist Intertaal kiest EdTech-bedrijf EduHint als softwareleverancier

Intertaal – De grootste talenuitgever van Nederland – zet de platformsoftware van EduHint in om haar leermethodes te digitaliseren en distribueren naar klanten. EduHint ontwikkelde de software in-house voor eigen gebruik, maar ziet in deze samenwerking een belangrijke kans om stappen te zetten op het gebied van EdTech en SaaS-oplossingen.

EdTech brengt technologie en educatie bij elkaar

EdTech is het veld waar educatie en technologie samenkomen en elkaar versterken. Zoals programma’s om online lessen te verzorgen, apps die onderwijs ondersteunen en het distribueren van digitale licenties voor het Nederlandse onderwijsveld.

volgende stap rond

Innovatieve stap voor EduHint én de onderwijsmarkt

“We hebben de inhoud van methodes losgetrokken van het systeem, zodat andere partijen van onze kennis, ervaring en ontwikkeluren gebruik kunnen maken. Onder het eigen merk en de eigen labels. Dat houdt voor Intertaal in dat zij – naast het digitaal vormgeven van hun eigen lesmethodes – dus ook in eigen beheer licenties kunnen uitgeven conform de ECK-standaarden,” vat commercieel directeur Marco ter Voorde van EduHint deze innovatieve stap samen.

ProLearn voor maximaal leerrendement

De software van het EduHint-platform is ook inhoudelijk uniek. Die geeft leerlingen niet alleen feedback over of een antwoord goed of fout is, maar neemt ze mee in de verschillende stappen die leiden tot het juiste antwoord. De software beantwoordt de belangrijke vraag wát er fout is aan het antwoord.

Deze zogenaamde ProLearn-techniek, doorontwikkeld vanuit de ITS-principes, helpt de leerling om de stof te doorgronden omdat ook alle tussenstappen worden uitgelegd. Dit gebeurt door het geven van tips, hints en duidelijke feedback.

volgende stap rond

Inzicht voor docenten

Docenten kunnen op een gepersonaliseerd dashboard onder meer de voortgang en resultaten volgen. Per individuele leerling, maar ook per klas (of groep) of school (of instantie). Deze combinatie van interactief leren en eenvoudig inzicht in data, maakt de software van EduHint een aantrekkelijke keuze voor zowel het zakelijke segment als het onderwijs.

Volledige ECK-toetsing

Voor het Nederlandse voortgezet onderwijs geldt een extra groot voordeel: alle digitale lesmaterialen moeten uitgeleverd worden via de zogenoemde ECK-uitleverroute en moeten dus aan een uitgebreid eisenpakket voldoen. Binnen de EduHint-software is de ECK-route volledig geïntegreerd. Alle lesmethodes die opgezet worden binnen deze digitale infrastructuur voldoen aan de branchestandaarden met betrekking tot de ECK-uitleverroutes.

volgende stap in wiskunde

Ook een volgende stap voor Intertaal

Intertaal wil de software van EduHint ook inzetten om lesmateriaal verregaand te digitaliseren en didactisch te optimaliseren.

Irene van bruggen, algemeen directeur van Intertaal: “Het EduHint-platform geeft mij de vrijheid om mijn eigen uitleverroutes en kanalen te beheren en tegelijkertijd te voldoen aan de eisen die de ECK-standaarden definiëren en dat ook nog eens tegen een eerlijke kostenstructuur.”

Investering in betere beschikbaarheid digitaal onderwijs

Met de samenwerking tussen Intertaal en EduHint is de eerste stap gezet om de dienstverlening los te koppelen van de inhoud en daarmee een veel grotere doelgroep te bedienen.

Ter Voorde: “Wij zijn van mening dat veel meer educatieve uitgevers toegang moeten krijgen tot deze software zodat meer lesmateriaal eenvoudiger en tegen minder kosten beschikbaar komt via de in Nederland verplichte ECK-uitleverroute – en niet onbelangrijk – ze uiteindelijk in staat zijn om zoveel mogelijk leerlingen kunnen laten profiteren van een maximaal leerrendement.”

Share This