Reclame in lesmateriaal

Reclame in lesmateriaal: “De énige manier om alle studenten gelijke kansen te bieden.”

Ruim 30% van de mbo-studenten blijkt zonder goed lesmateriaal hun opleiding te volgen omdat zij de boeken niet kunnen betalen. Educatieve uitgever EduHint gaat deze studenten helpen door het lesmateriaal te voorzien van advertenties.

CEO Charley Beerman: “Wij zagen dat materiaal wel op de leermiddelenlijst werd geplaatst, maar niet werd besteld en zijn toen gaan uitzoeken waar het misging.“

Mbo’ers moeten het zelf maar uitzoeken

In hun zoektocht naar de oorzaak kwam de uitgever erachter dat mbo-studenten met hele specifieke uitdagingen worden geconfronteerd.

Beerman: “Leerlingen in het voortgezet onderwijs (vo) krijgen het lesmateriaal van de school, dit wordt ze zelfs vaak toegestuurd. In het mbo gaat dat anders. Van mbo-studenten wordt verwacht dat zij alles zelf regelen en bestellen.”

Voor Beerman en EduHint reden om op zoek te gaan naar een oplossing. Want hoewel er verschillende subsidies mogelijk zijn voor mbo-studenten die zich lesmateriaal niet kunnen veroorloven, is het aanvraagproces vaak complex en wordt hier van de student gevraagd om de zelf de weg te vinden.

Maatschappelijk probleem

Beerman ziet dit als een maatschappelijke kwestie waar op dit moment niet voldoende aandacht voor is:

“De huidige gang van zaken werkt kansenongelijkheid in de hand. Mbo-studenten hebben verschillende redenen om hun boeken niet te bestellen of gebruik te maken van de geboden mogelijkheden. Het is ingewikkeld, soms is het uitstelgedrag dat ook wel een beetje bij de leeftijd hoort, soms kunnen ouders het niet betalen of willen ze het niet bestellen. En dat is zonde, want we hebben juist mbo-studenten keihard nodig.”

Reclame voor laagdrempelige financiering

Voor EduHint is de voorlopige oplossing om advertenties te verkopen in het lesmateriaal. Het geld dat dit oplevert, zet EduHint dan in om de kosten voor het materiaal te financieren voor een zo groot mogelijk groep studenten die nu buiten de boot valt.

Het aanvragen van dit gesponsorde materiaal wil EduHint zo laagdrempelig mogelijk houden: “We stellen geen vragen, maar verstrekken lesmateriaal op aanvraag van docenten voor deze studenten.”

Aldivèr deelt visie EduHint

De eerste advertentiepartner voor deze unieke stap in de educatieve uitgeefwereld Aldivèr – onderdeel van Flexcraft, een uitzendbureau gespecialiseerd in flexwerkers uit het mbo – was bij het horen van de plannen direct enthousiast: “Met deze stap willen we benadrukken dat we het belang van betaalbaar middelbaar beroepsonderwijs voor iedereen volledig steunen.”

EduHint en Aldivèr hopen met deze stap niet alleen mbo-studenten aan lesmateriaal te helpen, maar ook een bredere maatschappelijke discussie aan te wakkeren.

“Wie een betere oplossing heeft, mag het zeggen”

Beerman: “We kunnen erover discussiëren of het plaatsen van advertenties in lesmateriaal wenselijk is. Die discussie juich ik zelfs toe. Wat mij betreft zou de overheid dit probleem moeten oplossen. Maar zolang dat niet gebeurt, willen wij deze studenten helpen.”

EduHint hoopt dat meer adverteerders zich bij dit initiatief aan zullen sluiten, zodat meer studenten geholpen kunnen worden. Maar nodigt iedereen die zich begaan voelt met het mbo ook expliciet uit om in gesprek te gaan over andere oplossingen voor dit probleem.

Een oplossing moet gevonden worden

Beerman: “Sommige studenten volgen nu hun hele opleiding zonder het juiste lesmateriaal. Wat een doorzettingsvermogen. Maar dit moeten we eigenlijk met z’n allen absoluut niet accepteren.”

Over EduHint

EduHint is een educatieve uitgeverij die voor ruim 300 scholen en 200.000 leerlingen en docenten de volgende stap in leren mogelijk maakt. Wij hebben blended lesmethodes voor vo en mbo onder de bekende merken PERSPECTIEF, SmartRekenen, SmartWiskunde, SYMBIOSE, BRICKS en Kiem.

Met ons intelligente online leerplatform maken wij gepersonaliseerd leren mogelijk. Niet alleen in het onderwijs, maar ook voor andere branches.

Ons team bestaat uit gedreven experts: ontwikkelaars, auteurs, opleidingsadviseurs en supportmedewerkers met kennis van didactiek en techniek.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

You have Successfully Subscribed!

You have Successfully Subscribed!

You have Successfully Subscribed!

You have Successfully Subscribed!

You have Successfully Subscribed!

You have Successfully Subscribed!

Share This