Perspectief mbo

Een brede blik op retail en logistiek

PERSPECTIEF is een blended lesmethode voor alle niveaus van retail en logistiek. Daarnaast biedt PERSPECTIEF lesmateriaal voor een aantal keuzedelen en sectoroverstijgend lesmateriaal zoals Duurzaamheid, Leidinggeven, Bedrijfseconomie, Ondernemerschap en Digitale vaardigheden.

Door aan te sluiten bij de belevingswereld van de student leert hij het meest, zo is de ervaring van studenten en docenten die werken met PERSPECTIEF. In PERSPECTIEF werken we met veel afwisselende werkvormen. Met aansprekend beeldmateriaal brengen we de theorie in de context van de actuele praktijk van de retail en logistiek.

Lees meer Bestellen

You have Successfully Subscribed!

You have Successfully Subscribed!

You have Successfully Subscribed!

You have Successfully Subscribed!

You have Successfully Subscribed!

You have Successfully Subscribed!