Perspectief vmbo

PERSPECTIEF voor Economie & Ondernemen

PERSPECTIEF is de blended lesmethode voor het profiel Economie & Ondernemen. Een didactisch sterke lesmethode met praktische opdrachten en brede theoretische ondersteuning.

De methode biedt voor leerlingen op niveau basis, kader en gemengde leerweg een volledig programma met in totaal vier profielmodules en acht keuzevakken.

Lees meer Bestellen

You have Successfully Subscribed!

You have Successfully Subscribed!

You have Successfully Subscribed!

You have Successfully Subscribed!

You have Successfully Subscribed!

You have Successfully Subscribed!